įkapoti

įkapoti
įkapóti tr. 1. įrantyti, įkirsti: Krėslą įkapójai, bekapodamas mėsą J. Lazdelę įkapojo dešimčia kirčių S.Dauk. Kad molis labiaus pri medžio prikibtų, turi pirma užlaistomą medį įkapoti S.Dauk. Tą įkapotą lazdelę sugraižė į penkis graižinius S.Dauk. 2. įstengti įkirsti: Niekaip neįkapóju to skirpsto Rm. 3. pripliekti, pričaižyti: Nagaika gerai įkapótai įkapótai! Lp. Vienas unijotas, didžiai įkapotas, išspruko iš kazokų rankų M.Valanč. 4. padaryti įkertant kur: Kapai daugiausia į uolas įkapoti būdavo . 5. įstengti valgyti: Sriuba dar tokia karšta, kad negaliu nė trupučio įkapóti Žvr. \ kapoti; apkapoti; atkapoti; įkapoti; iškapoti; nukapoti; pakapoti; perkapoti; prakapoti; prikapoti; sukapoti; užkapoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • įkapoti — įkapóti vksm. Ši̇̀tas mẽdis įkapótas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkapoti — tr. 1. kirviu apkirsti, apdaužyti, apgenėti: Didumą kelmo apkapojau J. Tėvas, pamatęs apkapotus savo medukus, pradėjęs rūstai barti jam nežinomąjį piktadarį Vd. | Apkapojo (apkarpė iš šalių, patrumpino) barzdą Lp. | prk.: Tomas tebetikėjo, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkapoti — tr. 1. daug ką atkirsti, nukirsti: Atkapok pinkaulius, stibikaulius veršio košelynai J. Tegu man rankas atkapos – n[e]imsiu Vrn. Įpykęs karalius liepė kojas ir rankas atkapoti M.Valanč. Už tokį darbą tau reik nagus atkapoti Slnt. Tinka tik šunim… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bortuoti — ×bortuoti, uoja, ãvo tr. rantyti, įkapoti su borta: Bortuoju, matai, dar tik pirmą kartą, dėl to neina Snt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškapoti — tr. 1. iškirsti: Tėvas gaidžius iškapojo, ant veselijos gatavojo LTR. Užvajavojo Rygos miestelį ir iškapojo didį vaiskelį StnD24. Ko kirviai neišmušė, kardai neiškapojo, šyvi žirgai išmindė V.Krėv. ║ išskinti: Reikės pavasarį iškapoti čia visus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kapoti — kapoti, oja, ojo 1. tr. R194, N K, NdŽ dažnai kirsti, pjauti, genėti; čaižyti: Tegu stovi, kam kapot medžias Arm. Nusipirkau kirvelį ir bekapoju dabar sau krūmus Pg. Pradėjo kapot tas razbaininkam galvas FrnS122. Kurie anksčiau rugiai sėti, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laikyti — laikyti, laĩko, laĩkė K 1. tr. turėti, kad nenukristų, neištrūktų: Stovi mergelė prie jo šalelės, laiko rankelėj šilkų skarelę DvD407. Laikyti kūdikį ant rankų NdŽ. Mėgink išsisukti, kad jau laĩko rankose savo Dkš. Šuo laĩko dešrą dantyse NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukapoti — 1. tr. visus nukirsti: Viršūnes nukapok, o šakas nugenėk J. Visi nukapojo tam smakui galvas BsPIV154. Tas viršūnių šakeles kas metas arti prie stuomens nukapotumbit ir apgenėtumbit K.Donel1. Jis nukapodavo palei šulinį ledą rš. ║ nupjauti: Lig… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakapoti — 1. tr. pakirsti, nukapoti: Šaknis pakapojo, ir nudžiūvo medis Rm. Jis stovėjo tartum pakapotomis kojomis rš. Ir pakapojo bačkos lankus, o alus ant žemės čiur čiur čiur ir ištekėjo BsPII22. | Šyvą žirgelį muštravosiu, visiem galveles pakaposiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkapoti — tr. KI106 kiaurai perkirsti. kapoti; apkapoti; atkapoti; įkapoti; iškapoti; nukapoti; pakapoti; perkapoti; prakapoti; prikapoti; sukapoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”